วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Guide top models

Hey,every one. I am Venus and I am Thai girl.
Welcome to my fas(hion) box (-;

Anyway,I want to make you to know top models in mt heart


1.Freja Beha Erichsen
2.Jac Jagaciak


3.

3.Jourdan Dunn

4.Jacquelyn JablonskiJacquelyn Jablonski - Ph: Angelo Pennetta for Les Echos
5.Fei Fei Sun
Fei Fei Sun -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น