วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


 P O R T F O L I O สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางสาววีนัส  บุราคร  section 1522 เลขที่ 4
ได้ทำการรวบรวมผลการวาดรูปตลอดการเรียนซัมเมอร์
ตั้งแต่วันที่ 12 / 6 / 2013 - 26 / 7 / 2013 ไว้ในเว็บบล็อคของข้าพเจ้า
เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็น portfolio ค่ะ


 1) วาดโครงสร้าง outline 
technique : EE drawing on white paper
size  :  A2
date : 12 / 6 / 2013Homework : วาดโครงสร้างเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างละ 3 แผ่นตามลำดับ
technique : EE drawing on white paper
size  :  A4
sent : 14 / 6 / 2013_________________________________________________

 2) วาดโครงสร้าง outline
technique : EE drawing on white paper
size  :  A2
date : 14 / 6 / 2013
_________________________________________________ 3) วาดโครงสร้าง outline
technique : EE drawing on white paper
Size  : A2
date : 18 / 6 / 2013Homework : ไล่ค่าสว่าง-มืด
Technique : EE drawing
size : A2
sent : 18 / 6 / 2013_________________________________________________


 4) Deawing  หุ่นนิ่ง
technique : EE drawing on white paper
Size  : A2
date : 21 / 6 / 2013Homework : drawing จากการถ่ายหุ่นนิ่งที่วาดในคลาส 
technique : EE drawing on white paper
size : A3
sent : 25 / 6 / 2013


_________________________________________________


 5) Deawing  หุ่นนิ่ง
technique : EE drawing on white paper
Size  : A2
date : 21 / 6 / 2013


Homework : drawing ผ้ายับ แก้วใส และอะไรก็ได้อีก 1 อย่าง รวม 3แผ่น
technique : EE drawing on white paper
size : A4
sent : 28 / 6 / 2013
_________________________________________________


 6) Deawing  หุ่นนิ่ง
technique : EE drawing on white paper
Size  : A2
date : 28 / 6 / 2013

 Homework : drawing จากการถ่ายหุ่นนิ่งที่วาดในคลาส 
technique : EE drawing on white paper
size : A3
sent : 2 / 7 / 2013


_________________________________________________


7) Deawing  หุ่นนิ่ง เน้นผ้า
technique : EE drawing on white paper
Size  : A2
date : 21 / 6 / 2013


 Homework : drawing จากการถ่ายหุ่นนิ่งในห้อง 2 อย่าง
technique : EE drawing on white paper
size : A4
sent : 5 / 7 / 2013_________________________________________________


8) Deawing  หุ่นนิ่ง เน้นผ้าและฉากหลัง
technique : EE drawing on white paper
Size  : A2
date : 5 / 6 / 2013


 Homework : ไล่ค่าสว่าง-มืด
technique : EE and white pencil drawing on gray paper 
size : A4
sent : 9 / 7 / 2013


_________________________________________________


9) Deawing  หุ่นนิ่ง 
technique : EE and white pencil drawing on gray paper 
Size  : A2
date : 9 / 7 / 2013


 Homework : drawing จากการถ่ายหุ่นนิ่งที่วาดในคลาส  2 อย่าง
technique : EE and white pencil drawing on gray paper 
size : A3
sent : 12 / 7 / 2013


_________________________________________________

10) Deawing  หุ่นนิ่ง 
technique : EE and white pencil drawing on gray paper 
Size  : A2
date : 12 / 7 / 2013


 Homework : ไล่ค่าสว่าง-มืด และ drawing จากการถ่ายหุ่นนิ่งที่วาดในคลาส
technique : EE and white pencil drawing on black paper
size : A2
sent : 16 / 7 / 2013


_________________________________________________

11) Deawing  หุ่นนิ่ง 
Technique : white pencil drawing on black paper 
Size  : A2
date : 16 / 7 / 2013


 Homework : drawing วัตถุ
technique : color pencil on white paper
size : A4
sent : 19 / 7 / 2013


_________________________________________________


11) Deawing  หุ่นนิ่ง 
Technique : color pencil on white paper
Size  : A2
date : 19 / 7 / 2013

 Homework : drawing จากการถ่ายหุ่นนิ่งที่วาดในคลาส
Technique : color pencil on white paper
size : A2
sent : 26 / 7 / 2013

_________________________________________________


12) Deawing  หุ่นนิ่ง 
Technique : color pencil on white paper
Size  : A2
date : 26 / 7 / 2013